Tai specialūs ženklai žymintys sklypo ribas, atitinkantys Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą standartą ir yra teisiškai saugomi įstatymų nustatyta tvarka. Riboženkliai vietovėje gali pažymėti žemės savininkų bei valstybinės žemės ribas, taip pat valstybinių (nacionalinių ir regioninių) parkų, rezervatų, draustinių, biosferos monitoringo teritorijų, saugomų gamtinių ir kultūrinių kraštovaizdžio objektų bei nekilnojamųjų kultūros vertybių ir kitų saugomų teritorijų ribas. Riboženklių tipus bei įrengimą reglamentuoja atitinkami standartai ir instrukcijos. Atsižvelgiant į vietovės gruntines sąlygas, parenkamas ir riboženklio tipas.