Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams.

Rengiame projektus:

 • Naujo žemės sklypo suformavimas esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
 • Naujo valstybinės žemės sklypo suformavimas;
 • Padalijimas į du ar daugiau žemės sklypų;
 • Atidalijimas iš bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuojant atskirus žemės sklypus;
 • Sujungimas kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;
 • Perdalijimas – pakeičiant gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties, žemės sklypų ribą ar ribas, kai žemės sklypo dalis atidalijama nesuformavus atskiro žemės sklypo ir sujungiama su gretimu žemės sklypu;
 • Įsiterpusio valstybinės žemės ploto sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 • Miškų ūkio paskirties žemės sklypo pertvarkymas atidalijant esamas žemės ūkio naudmenas, suformuojant atskirus miškų ūkio paskirties ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus.
 • Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis.

Reikalingi dokumentai:

 • žemės sklypo planas;
 • žemės sklypo teisinė registracija;
 • pastatų išdėstymo schema;
pasoda