Žemės sklypų kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentus – detaliuosius ar specialiuosius planus, žemės valdos projektus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės planus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 21 punktu, kadastriniai matavimai atlikti tomis pačiomis faktiškai naudojamomis ribomis, naudojant tikslesnes nei ankstesnių matavimų priemones.

Atliekant kadastrinius matavimus paženklinamos ir nustatomos žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), kartografuojami žemės naudmenų kontūrai,  apskaičiuojamas žemės sklypo ir jame esančių žemės naudmenų plotas, pažymimi plane objektai ir teritorijos, kuriems nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, esami ir  nustatomi  servitutai, parengiamas žemės sklypo planas, suformuojama nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla…

pasoda

Žemės sklypų kadastriniams matavimas atlikti reikalingi dokumentai:

  • sklypo teisinės registracijos dokumentai (registro pažymėjimas);
  • preliminarus žemės sklypo planas, abrisas;
  • sklype yra statiniai, statinių teisinės registracijos dokumentai (registro pažymėjimai);
  • kiti su sklypu susiję dokumentai.