Pastatų ašių nužymėjimas

Šie matavimai atliekami prieš pradedant pastatų statybos darbus. Matavimo metu, pagal pateiktus projektinius brėžinius, vietovėje nužymima pastatų statybos vieta ir ašys. Atlikus statybos montavimo darbus parengiama statinio išpildomoji nuotrauka.  

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • sklypo teisinė registracija;
  • statomo pastato projektas.
pasoda

Pastatų išpildomosios nuotrauka

Pastatų išpildomoji nuotrauka atliekama baigus statyti statinius. Kontroliniai statinio matavimai atliekami valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), matuojami nukrypimai nuo techninio projekto ir paruošiama (pririšimo) schema žemės sklypo ribų atžvilgiu.

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • sklypo teisinė registracija;
  • pastato projektas;

Tinklų išpildomosios nuotraukos

Tinklų išpildomoji nuotrauka atliekama, valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94) matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatomi jų aukščiai (altitudės), situacija, nurodant atstumus nuo charakteringų ir pastovių situacijos elementų (pririšimai).

Reikalingi dokumentai:

  • žemės sklypo planas;
  • sklypo teisinė registracija;
  • tiesiamų tinklų projektas.